>
ประกาศ
เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ หากท่านมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหา สามารถติดต่อแอดมินทาง Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการใช้งาน
          กฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ภายในเกม RF Silver มีไว้เพื่อให้น้อง ๆ และเพื่อน ๆ ได้รับทราบถึงข้อควรระวังและสิ่งที่ไม่ควรกระทำภายในเกมเพราะอาจจะเป็นการสร้างความเดือดร้อน ให้ผู้อื่นได้ ทางทีมงานจึงได้ตั้งกฎระเบียบและข้อบังคับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้เล่นเกมกันอย่างมี ความสุขโดยจะมีรายละเอียดดังนี้

1. กฏในเกม RF Silver
          1.1 ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย ห้ามพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่นขัดต่อศีลธรรมอันดี ส่อไปในทางลามกอนาจาร และห้ามส่งเสริมหรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือใช้คำพูดที่ให้ร้ายสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนตั่งแต่ 2 ชั่วโมงถึงแบนถาวรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ดูแลเกม
          1.2 ห้ามพิมพ์ข้อความซ้ำๆ รัวๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกระบบแบนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
          1.3 ห้ามแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเกม (GM) หรือทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ดูแลเกม ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนตั่งแต่ 3 วันถึงแบนถาวร
          1.4 ห้ามตั้งชื่อตัวละครในเกม ชื่อกลุ่มหรือบริษัทในเกม และค่าสถานะด้วยคำที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนตั่งแต่ 3 วันถึงแบนถาวร
          1.5 ห้ามใช้ข้อผิดพลาดของเกม (Bug) หรือกระทำการใดๆในการแสวงหาผลประโยชน์ภายในเกมโดยมิชอบ รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนถาวร
          1.6 ห้ามส่งเสริมหรือใช้โปรแกรมช่วยเล่น ห้ามทำการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลของเกมผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนถาวร
          1.7 ห้ามกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต เช่นการปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของหรือไอเท็มของผู้เล่นอื่นๆ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนถาวร
          1.8 ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนตั่งแต่ 3 วันถึงแบนถาวร
          1.9 ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน สินค้า สิ่งของใดๆ หรือตัวละครในเกมส์ด้วยตัวเอง ให้ทำการซื้อขายผ่านผู้ดูแล หรือ ระบบที่ทางทีมงานจัดไว้ให้ หากผู้ใดฝ่าฝืนและเกิดการโกงหรือทุจริตเกิดขึ้นทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
          1.10 ห้ามนำรหัสเติมเงินที่ใช้เติมเข้าตัวละครอื่นมาแล้วมาแจ้งแก่ทางทีมงาน ทางทีมงานจะถือว่ามีความผิดฐานแจ้งข้อมูลเท็จ และจะมีโทษทั้งคนที่ใช้โคดนี้ไปแล้วและคนที่นำมาแจ้งครับ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษแบน 7 วันถึงแบนถาวร

2. กฏหน้าเพจ RF Silver

          2.1 ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคาย ห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น และห้ามส่งเสริมหรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือใช้คำพูดที่ให้ร้ายสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทย ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนจากหน้าเพจถาวร
          2.2 ห้ามพิมพ์ข้อความซ้ำๆ รั่วๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนจากหน้าเพจถาวร
          2.3 ห้ามแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเกม (GM) หรือทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ดูแลเกม ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนจากหน้าเพจถาวร
          2.4 ห้ามส่งเสริมหรือใช้โปรแกรมช่วยเล่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนจากหน้าเพจถาวร
          2.5 ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหาเกมอื่นนอกจากเกม RF Silver บนหน้าเพจเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนจากหน้าเพจถาวร
          2.6 ห้ามแจ้งความเท็จที่หน้าเพจเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเอง เพื่อโกงเกม หรือเพื่อหลอกลวงผู้ดูแลระบบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนจากหน้าเพจและแบนตัวละครในเกมอย่างถาวร
          2.7 ห้ามนำไวรัสหรือสแปม (Spam) โฆษณา หรือเกมอื่น มาโพสบนหน้าเพจโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกแบนจากหน้าเพจถาวร
หมายเหตุ *ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แสดงหลักฐานการแบนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และถือว่าการตัดสินของผู้ดูแลเกมเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ 2 *ทางเกม RF Silver ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ หยุดให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการเกมเมื่อไหร่ก็ได้ความเหมาะสม รวมถึงสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายทุกกรณี
          ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยมิชอบต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท