>
ประกาศ
เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ หากท่านมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหา สามารถติดต่อแอดมินทาง Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ
อันดับผู้เล่นตามเวลาออนไลน์
อันดับ ชื่อตัวละคร เผ่า เลเวล CP Temp ฆ่า ตาย เวลาเล่น สถานะ
1 eJ Bellato 65 32,402 256 1 0 0 วัน 22 ชม. 12 นาที ออฟไลน์
2 11มม Bellato 65 15,100 0 1 0 0 วัน 20 ชม. 50 นาที ออฟไลน์
3 1OO Accretia 60 0 0 0 1 0 วัน 14 ชม. 8 นาที ออฟไลน์
4 K2 Accretia 63 1 0 1 4 0 วัน 13 ชม. 54 นาที ออฟไลน์
5 C Bellato 5 0 0 0 0 0 วัน 13 ชม. 28 นาที ออฟไลน์
6 1050 Bellato 63 1,000 0 1 0 0 วัน 12 ชม. 13 นาที ออฟไลน์
7 อาราเล่ Bellato 61 8,500 0 0 1 0 วัน 11 ชม. 35 นาที ออฟไลน์
8 A204 Bellato 63 5,000 0 1 0 0 วัน 10 ชม. 37 นาที ออฟไลน์
9 Sky Accretia 65 13,901 116 0 0 0 วัน 9 ชม. 21 นาที ออฟไลน์
10 asf111 Bellato 55 0 0 0 0 0 วัน 7 ชม. 7 นาที ออฟไลน์
11 HearToo Bellato 63 11,702 120 1 0 0 วัน 6 ชม. 32 นาที ออฟไลน์
12 2070 Bellato 58 0 0 0 0 0 วัน 6 ชม. 6 นาที ออฟไลน์
13 I Bellato 56 5,000 0 0 0 0 วัน 4 ชม. 51 นาที ออฟไลน์
14 warin Accretia 61 2 240 0 0 0 วัน 4 ชม. 47 นาที ออฟไลน์
15 GPS Accretia 62 2 108 0 0 0 วัน 3 ชม. 44 นาที ออฟไลน์
16 Rack Bellato 58 1 0 1 0 0 วัน 3 ชม. 34 นาที ออฟไลน์
17 EDs Bellato 61 10,001 0 1 1 0 วัน 3 ชม. 13 นาที ออฟไลน์
18 B Bellato 61 5,150 0 0 0 0 วัน 3 ชม. 5 นาที ออฟไลน์
19 S1000 Accretia 61 0 0 2 0 0 วัน 2 ชม. 52 นาที ออฟไลน์
20 Magus Accretia 58 10,250 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 46 นาที ออนไลน์
21 yedAV Accretia 60 500 0 1 1 0 วัน 2 ชม. 39 นาที ออฟไลน์
22 DOMEs1 Cora 59 0 -216 0 0 0 วัน 2 ชม. 39 นาที ออฟไลน์
23 yedMAE Accretia 60 1 0 1 0 0 วัน 2 ชม. 29 นาที ออฟไลน์
24 54 Cora 58 2 0 2 3 0 วัน 2 ชม. 16 นาที ออฟไลน์
25 WRZ Accretia 39 20,200 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 11 นาที ออฟไลน์
26 I3 Bellato 58 24,050 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 9 นาที ออฟไลน์
27 U Bellato 61 0 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 8 นาที ออฟไลน์
28 Babetoodddss Accretia 60 0 0 0 4 0 วัน 2 ชม. 4 นาที ออฟไลน์
29 RC Accretia 60 0 0 1 1 0 วัน 1 ชม. 51 นาที ออฟไลน์
30 1O Bellato 58 0 0 1 4 0 วัน 1 ชม. 50 นาที ออฟไลน์
31 YEDลู่ Accretia 59 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 46 นาที ออฟไลน์
32 Beem Bellato 57 0 0 2 0 0 วัน 1 ชม. 46 นาที ออฟไลน์
33 Leo Accretia 58 600 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 42 นาที ออฟไลน์
34 BabeTid Bellato 57 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 31 นาที ออฟไลน์
35 KK Accretia 58 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 15 นาที ออฟไลน์
36 7z Cora 53 23,650 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 5 นาที ออฟไลน์
37 5 Accretia 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 55 นาที ออฟไลน์
38 G1 Accretia 56 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 51 นาที ออฟไลน์
39 10 Accretia 5 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 48 นาที ออฟไลน์
40 yedKEA Accretia 38 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 46 นาที ออฟไลน์
41 หี Accretia 56 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 36 นาที ออฟไลน์
42 gus12 Cora 52 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 32 นาที ออฟไลน์
43 Yam Accretia 49 2,400 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 31 นาที ออฟไลน์
44 007 Accretia 13 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 22 นาที ออฟไลน์
45 20 Accretia 5 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 18 นาที ออฟไลน์
46 Mung Cora 5 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 17 นาที ออฟไลน์
47 JAD Bellato 5 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 13 นาที ออฟไลน์
48 QWERTA Accretia 5 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 12 นาที ออฟไลน์
49 00 Accretia 5 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 12 นาที ออฟไลน์
50 adads Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 11 นาที ออฟไลน์
51 33 Cora 11 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 9 นาที ออฟไลน์
52 Q113 Bellato 5 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 7 นาที ออฟไลน์
53 KJz Accretia 15 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 5 นาที ออฟไลน์
54 FearNighT Accretia 5 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 5 นาที ออฟไลน์
55 MTTS Cora 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 5 นาที ออฟไลน์
56 AQ Bellato 7 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 2 นาที ออฟไลน์
57 R1 Cora 3 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 2 นาที ออฟไลน์
58 Q13 Accretia 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
59 14 Cora 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
60 TESTq Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
61 ewfwef Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
62 0 Accretia 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
63 asf Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
64 AD Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
65 B12 Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
66 9 Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
67 asfwqr Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 0 นาที ออฟไลน์
68 12 Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 0 นาที ออฟไลน์
69 2 Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 0 นาที ออฟไลน์
70 ff Bellato 1 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 0 นาที ออฟไลน์