>
ประกาศ
เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ หากท่านมีข้อสงสัย หรือเกิดปัญหา สามารถติดต่อแอดมินทาง Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ
อันดับผู้เล่นตาม Kill
อันดับ ชื่อตัวละคร เผ่า เลเวล CP Temp ฆ่า ตาย เวลาเล่น สถานะ
1 ยิงไส้แตก Accretia 66 1,558 -238 10 9 0 วัน 18 ชม. 27 นาที ออฟไลน์
2 HSK Accretia 66 58,020 86 3 0 2 วัน 2 ชม. 25 นาที ออฟไลน์
3 หงาน Accretia 66 473 444 2 2 0 วัน 20 ชม. 44 นาที ออฟไลน์
4 C Cora 65 60 0 2 0 0 วัน 1 ชม. 33 นาที ออฟไลน์
5 037 Accretia 66 138,892 -56 1 1 8 วัน 9 ชม. 43 นาที ออนไลน์
6 1PK Accretia 66 36,250 -60 1 6 0 วัน 18 ชม. 56 นาที ออฟไลน์
7 ปวดแขน Bellato 66 34,143 1,916 1 1 6 วัน 7 ชม. 47 นาที ออฟไลน์
8 RZA Bellato 66 8,256 -438 1 0 2 วัน 20 ชม. 25 นาที ออฟไลน์
9 ปวดขา Cora 66 1,908 -389 1 0 0 วัน 16 ชม. 24 นาที ออฟไลน์
10 เวรกรรม Bellato 65 5,982 0 1 0 0 วัน 10 ชม. 45 นาที ออฟไลน์
11 ห้ามรับประทาน Bellato 65 2,413 378 1 1 0 วัน 5 ชม. 24 นาที ออฟไลน์
12 โรเซ่ Bellato 50 1,940 664 1 1 0 วัน 15 ชม. 17 นาที ออฟไลน์
13 อย่าค่ะป๋าขา Cora 50 1,901 0 1 0 0 วัน 3 ชม. 37 นาที ออฟไลน์
14 11 Accretia 66 219,731 2,400 0 0 9 วัน 2 ชม. 8 นาที ออฟไลน์
15 wb2 Accretia 66 199,355 -1,390 0 0 7 วัน 12 ชม. 4 นาที ออฟไลน์
16 IS Accretia 66 157,637 854 0 0 10 วัน 12 ชม. 34 นาที ออนไลน์
17 ควย Accretia 66 138,579 262 0 0 2 วัน 0 ชม. 40 นาที ออฟไลน์
18 309 Accretia 66 134,669 1,535 0 0 1 วัน 18 ชม. 35 นาที ออฟไลน์
19 NGv Accretia 66 129,170 154 0 1 1 วัน 6 ชม. 34 นาที ออฟไลน์
20 wbs Accretia 66 122,830 -256 0 0 4 วัน 5 ชม. 38 นาที ออฟไลน์
21 Wee Accretia 66 104,710 221 0 0 1 วัน 11 ชม. 8 นาที ออฟไลน์
22 wbp Accretia 66 90,725 486 0 0 2 วัน 17 ชม. 59 นาที ออฟไลน์
23 wbk Accretia 66 84,319 302 0 0 2 วัน 20 ชม. 21 นาที ออฟไลน์
24 99 Accretia 66 80,418 232 0 0 3 วัน 2 ชม. 59 นาที ออฟไลน์
25 1150 Accretia 66 68,301 990 0 0 2 วัน 2 ชม. 45 นาที ออฟไลน์
26 ZXC Accretia 66 56,350 0 0 0 0 วัน 20 ชม. 31 นาที ออฟไลน์
27 001 Accretia 66 54,000 -240 0 0 1 วัน 9 ชม. 22 นาที ออฟไลน์
28 LEO Accretia 66 51,458 456 0 0 0 วัน 14 ชม. 39 นาที ออฟไลน์
29 B13 Accretia 66 47,800 -254 0 0 2 วัน 16 ชม. 6 นาที ออฟไลน์
30 3KK4P Bellato 66 45,907 846 0 0 2 วัน 5 ชม. 23 นาที ออฟไลน์
31 โง่ Accretia 66 43,700 0 0 0 0 วัน 5 ชม. 25 นาที ออฟไลน์
32 rai Accretia 66 35,000 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 8 นาที ออฟไลน์
33 EED Bellato 66 34,050 0 0 0 0 วัน 14 ชม. 12 นาที ออฟไลน์
34 GHOST Bellato 66 31,428 -410 0 0 0 วัน 7 ชม. 47 นาที ออฟไลน์
35 บัมเบิลบี Bellato 66 30,366 942 0 0 2 วัน 11 ชม. 51 นาที ออฟไลน์
36 T Cora 66 30,150 -557 0 0 1 วัน 8 ชม. 19 นาที ออฟไลน์
37 จิ๋มผจญภัย Bellato 66 30,133 998 0 0 3 วัน 9 ชม. 28 นาที ออฟไลน์
38 Lee Accretia 66 27,700 248 0 0 0 วัน 23 ชม. 19 นาที ออฟไลน์
39 ออปติมัส Bellato 66 25,071 -600 0 0 2 วัน 5 ชม. 28 นาที ออฟไลน์
40 SH Accretia 66 24,335 -240 0 0 0 วัน 17 ชม. 4 นาที ออฟไลน์
41 Ds Accretia 66 20,100 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 43 นาที ออฟไลน์
42 Qz Bellato 66 17,535 -128 0 0 0 วัน 6 ชม. 49 นาที ออฟไลน์
43 DOMES1 Cora 66 15,050 0 0 0 0 วัน 4 ชม. 38 นาที ออฟไลน์
44 WaKung Bellato 66 14,177 2,724 0 0 2 วัน 2 ชม. 5 นาที ออฟไลน์
45 Mooo Cora 66 10,600 -308 0 0 0 วัน 16 ชม. 36 นาที ออฟไลน์
46 PIG Bellato 66 8,422 603 0 0 4 วัน 14 ชม. 2 นาที ออฟไลน์
47 น่าหี Bellato 66 8,036 0 0 4 0 วัน 2 ชม. 42 นาที ออฟไลน์
48 Boss Bellato 66 7,505 120 0 0 0 วัน 4 ชม. 24 นาที ออฟไลน์
49 ยิงหีแหก Accretia 66 7,300 0 0 0 0 วัน 5 ชม. 49 นาที ออฟไลน์
50 Qr Bellato 66 6,799 -240 0 0 0 วัน 5 ชม. 42 นาที ออฟไลน์
51 ro2 Bellato 66 6,095 168 0 0 1 วัน 8 ชม. 55 นาที ออฟไลน์
52 ro1 Bellato 66 6,044 60 0 0 0 วัน 20 ชม. 33 นาที ออฟไลน์
53 SP Bellato 66 6,000 0 0 0 0 วัน 14 ชม. 28 นาที ออฟไลน์
54 Dc2 Accretia 66 5,000 0 0 0 0 วัน 13 ชม. 53 นาที ออฟไลน์
55 ไส้แตก Accretia 66 5,000 0 0 0 0 วัน 3 ชม. 57 นาที ออฟไลน์
56 VM Bellato 66 4,433 360 0 0 1 วัน 4 ชม. 52 นาที ออฟไลน์
57 ro4 Bellato 66 4,001 90 0 0 0 วัน 12 ชม. 26 นาที ออฟไลน์
58 เจนนี่ Bellato 66 2,001 468 0 0 1 วัน 0 ชม. 35 นาที ออฟไลน์
59 ลีโอ Accretia 66 2,000 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 52 นาที ออฟไลน์
60 UU Accretia 66 2,000 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 17 นาที ออฟไลน์
61 EJ Accretia 66 1,767 -90 0 0 0 วัน 5 ชม. 51 นาที ออฟไลน์
62 CU Cora 66 1,400 -66 0 0 0 วัน 3 ชม. 47 นาที ออฟไลน์
63 ธรรมนัส Bellato 66 1,000 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 43 นาที ออฟไลน์
64 Maya Cora 66 116 366 0 0 2 วัน 21 ชม. 41 นาที ออฟไลน์
65 Meo Cora 66 3 -946 0 0 1 วัน 3 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
66 G6 Accretia 66 0 0 0 1 0 วัน 2 ชม. 52 นาที ออฟไลน์
67 Zodd Bellato 66 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 20 นาที ออฟไลน์
68 C2 Cora 66 0 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 2 นาที ออฟไลน์
69 Robot Bellato 66 0 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 54 นาที ออฟไลน์
70 Judy Cora 66 0 -120 0 0 0 วัน 8 ชม. 10 นาที ออฟไลน์
71 1Jan Cora 65 15,100 -360 0 0 0 วัน 2 ชม. 42 นาที ออฟไลน์
72 D4 Accretia 65 8,000 0 0 0 0 วัน 7 ชม. 38 นาที ออฟไลน์
73 Cora 65 7,850 0 0 0 0 วัน 6 ชม. 34 นาที ออฟไลน์
74 ลิซ่า Bellato 65 5,673 141 0 0 0 วัน 8 ชม. 43 นาที ออฟไลน์
75 MJ Bellato 65 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 11 นาที ออฟไลน์
76 CalPis Bellato 65 0 0 0 1 0 วัน 4 ชม. 24 นาที ออฟไลน์
77 ATX Bellato 65 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 18 นาที ออฟไลน์
78 SUM] Cora 65 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 2 นาที ออฟไลน์
79 AZR Bellato 65 0 0 0 0 0 วัน 5 ชม. 43 นาที ออฟไลน์
80 ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ Accretia 64 0 0 0 0 0 วัน 3 ชม. 35 นาที ออฟไลน์
81 ๐ดอกเดียว๐ Accretia 63 24,950 0 0 0 0 วัน 7 ชม. 21 นาที ออฟไลน์
82 ดาร์ก Cora 63 1,900 0 0 2 0 วัน 1 ชม. 22 นาที ออฟไลน์
83 NEO Accretia 63 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 33 นาที ออฟไลน์
84 เกวลินทร์ Bellato 63 0 0 0 0 0 วัน 10 ชม. 23 นาที ออฟไลน์
85 หงษ์ Cora 63 0 -92 0 0 0 วัน 3 ชม. 21 นาที ออฟไลน์
86 ZAZAZA Bellato 62 33,450 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 25 นาที ออฟไลน์
87 Re Accretia 62 2,000 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 22 นาที ออฟไลน์
88 KP Bellato 62 2,000 0 0 0 0 วัน 2 ชม. 15 นาที ออฟไลน์
89 ITX Bellato 62 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 12 นาที ออฟไลน์
90 ๐VERITON๐ Cora 61 13,150 0 0 0 0 วัน 10 ชม. 15 นาที ออฟไลน์
91 มา Cora 61 1,700 -200 0 0 0 วัน 3 ชม. 9 นาที ออฟไลน์
92 รอด้วย Cora 61 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 14 นาที ออฟไลน์
93 kingheart Cora 61 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 32 นาที ออฟไลน์
94 T1 Accretia 59 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 57 นาที ออฟไลน์
95 Zee Bellato 59 0 0 0 0 0 วัน 1 ชม. 1 นาที ออฟไลน์
96 SpAkSor Cora 58 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 46 นาที ออฟไลน์
97 s2 Bellato 56 4,000 -112 0 0 0 วัน 7 ชม. 11 นาที ออฟไลน์
98 OPOP Accretia 55 15,000 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 38 นาที ออฟไลน์
99 Liiz Accretia 55 7,000 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 46 นาที ออฟไลน์
100 5678 Accretia 55 0 0 0 0 0 วัน 0 ชม. 48 นาที ออฟไลน์